Ucapan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor

Sekolah Kluster Kecemerlangan

Konsep KBAT dan i-Think

Simpulan Bahasa dari Frog Vle

Kelas Google

Pembelajaran Abad 21

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010

Standard 4 Pemantauan PdP

Isnin, 28 April 2014

Doa Pelindung dan Penggerak

Doa ini wajar diamalkan dalam kehidupan seharian kita agar sentiasa dalam perlindungan daripada Allah s.w.t. yang menguasai segala ciptaan-Nya. Doanya dibaca sebanyak tiga kali.

Buku Kecemerlangan Diri

Buku bacaan yang wajar dimiliki oleh semua untuk kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Rujukan yang sarat dengan segala maklumat yang bermanfaat untuk terus cemerlang.Isnin, 3 Mac 2014

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran merupakan sumber  rujukan untuk guru merancang pembelajaran dan pengajaran .

Berikut disediakan pautan ke Laman berkenaan :
KSSR .

Manfaatkan rujukan ini untuk kepentingan bersama.

Panduan Perekodan PBS

Rujukan Persoalan PBS

SPI Penataran PBS 1/2014

Penambahbaikan PBS 2014

Pembentangan penambahbaikan pbs from GPK Pentadbiran JBA6017

PEKELILING PENGGAL PERSEKOLAHAN 2014

Pekeliling KSSR Tahap 2

Buku Panduan Manual Kem Sukan Sekolah

Buku Panduan Nilam

Surat Sistem Pengurusan Sekolah JPNJ2014

Pekeliling Perkhidmatan Pendidikan Bilangan 40

Pengisian Sistem Pengurusan Sekolah

Pengisian Modul Murid Dalam SPS

Panduan Pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional

1 Bestarinet VLE

Buku Panduan Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

Panduan Kemudahan Cuti KPM

Tatacara Pengurusan Aset Alih

Tatacara Pengurusan Aset merupakan sesuatu maklumat yang perlu difahami dengan tepat agar segala pengurusan harta modal dan iventori di sekolah dapat dilaksanakan dengan cara yang betul. Di bawah dipaparkan bagaimana Tatacara Pengurusan Aset Alih.

Pengurusan Stor